Ana sayfa Mali Müşavir Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi yine uzadı.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi yine uzadı.

129
0
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi olarak bildiğimiz muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet beyannamesinin birleşimi yine ertelendi.

27 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 30844

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – BuTebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here