Ana sayfa Mali Müşavir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili özel durumlar (MUHSGK)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili özel durumlar (MUHSGK)

335
1

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01/07/2018 tarihinden itibaren tüm Türkiye de uygulamaya girecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.10.2018 tarihine ertelenmiştir.

Şubat 2017 tarihinden itibaren pilot şehir Kırşehir de uygulanmaya başlandı. Bu yıl başında 01/01/2018 tarihinde bir kaç şehir daha uygulamaya başlayacak. Uygulama öncesi bilinmesi gerekenleri sizler için aşağıda listeledik!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili özel durumlar (MUHSGK)

 • Vergi Kesintisi yapmak zorunda olmayanlar Vergi Dairesinden Kullanıcı kodu, parola ve
  şifre almalıdır.Basit usul mükellefler – Apartman yöneticileri – Özel Bina İnşaatları gibi…
 • İşçi çalıştıran her mükellef aylık MUHSGK beyannamesi verecektir.
 • İşçi çalıştırmayan mükellefler yine üçer aylık dönemlerde MUHSGK verebilir.
 • SGK ya artık E-bildirge verilmeyecektir.
 • SGK da E-bildirge dışındaki bütün işlemler aynı devam edecektir.
 • SGK tahakkuklarına damga vergisi uygulanmayacaktır.
 • 2017 yılı için 33,90 olan Muhtasar Damga Vergisi 40,20 TL olarak uygulanacaktır.
 • Vergi Kesintisinden Muaf olanların bildirimlerinde de Damga vergisi 40,20 TL olacaktır.
 • Muhtasar beyannamenin diğer alanlarında her hangi bir değişiklik olmamıştır.
 • E-BİLDİRGE kullanıcıları her işyeri için ayrı ayrı bildirim vermekte iken MUHSGK bildiriminde bütün işyerleri ve çalışanlar tek tabloda alt alta işyeri numaraları yazılarak bildirilecektir. EBildirge MUHSGK ile versiyon2 ye geçiş yapmıştır, 32 sütundan oluşan bir tablo olup Bunların 5 sütunu Muhtasar Beyanname ile ilgili 27 sütunu ise işyeri ve işçi bilgilerinden oluşmaktadır.
 • Bildirimlerde TC numarası kullanılacak Yabancı işçiler SGK numarası ile bildirilecektir
 • Sistem VEDOP-SGK aracılığı ile çalıştığından geri dönüşler E-Bildirge sistemine göre biraz daha yavaş çalışmaktadır.
 • Onaylandıktan sonra E-Bildirge şifresi ile de tahakkuk ve hizmet listeleri SGK’nın sitesinden de
  görülmektedir.
 • Kesinti yapmakla yükümlü olmayanlar bildirimlerini İnternet Vergi Dairesi alanından E Beyanname kısmı seçilerek Online Olarak doldurulabilecektir.
 • E-BİLDİRGE kullanıcıları her işyeri için ayrı ayrı bildirim vermekte iken MUHSGK uygulaması VEDOP şifresi ile tek kullanıcı tarafından yönetildiği için sisteme aynı anda bir kişi giriş yapılabilmektedir.
 • Pilot il ve uygulama ile ilgili görüşmelerde yetkililere bu durumun giderilmesi için Meslek
  Mensubunun kendi kullanıcı şifresine bağlı olarak en azından MUHSGK gönderilebilmesi için ek kullanıcı tanımlamasının gerekliliği talep edilmiştir.Yasal süresi içerisinde verilmeyen MUHSGK bildirimleri için Şimdilik KSS olarak Sadece Muhtasar beyanı verilebilmektedir. Prim Hizmet Bildirgesi SGK’ya Kağıt ortamında verilmek zorundadır. 01.12.2017 itibari ile SGK’nın da KSS olarak online verilebilmesi sağlanacağı bildirilmiştir. Henüz uygulama yapılmamıştır.
 • Büyük ölçekli firmalarda Bordro hazırlayanlar ile Bildirimi / Beyanı gönderenlerin aynı birimler
  olmadığı için maaşları, ikramiye vs. birbirinden farklı olan personellerin gizliliğinin kalmaması
  firmalar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
 • Muhtasar ve SGK bildirimlerinin tek beyannamede birleşmiş olmasından dolayı Uygulamanın tüm
  işverenlerce kullanılmaya başlanıldığında son beyanname verme gününde VEDOP sistemine
  yüklemeden kaynaklı geri dönüşler tereddüt konusudur.
 • Düzeltme beyannamelerinden ilk beyannamede yazılan bilgilerinin birebir aynı olması gerekmekte
  her hangi bir . , değişikliği bile sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hatanın hangi personelde,
  nerede ve nasıl olduğuna ilişkin hata mesajı net olarak alınamamaktadır.
 • MUHSGK beyannamesinin verilme süresinin ayın 23 ünden başka bir tarihe uzaması halinde
  doğrudan SGK bildiriminin de süresi aynı tarihe kadar uzamış olacaktır.
 • Muhtasar ve SGK ödeme sürelerinde her hangi bir değişiklik yoktur.
 • MUHSGK beyannamesinin süresinden sonra verilmesi halinde Tebliğin 13. maddesi gereği E-beyan ve E-bildirge cezalar ayrı ayrı uygulanacaktır. Bir beyana iki ceza uygulaması yersiz ve mükellefin aleyhine bir durum oluşturmaktadır. 01.01.2018 itibariyle tek ceza uygulamasına başlanılacağı bildirilmiştir.
 • Çalışanların bildirimleri evvelce E-Bildirge kullanıcı şifreleri ile verildiğinden personele ilişkin
  bildirimlerin doğrudan sorumluluğu şifre sahibinde olmakla birlikte MUHSGK meslek mensubunun
  şifresi ile onaylandığından İşverenler ile ihtilaf oluşturabilecektir.
 • Meslek Mensuplarımızın Defter kayıt ve belgelere uygunluk sorumluluğu devam etmektedir.
  05/12/2017 Tarihinde Yapılan değişiklik ile İşveren ile aralarında yaptıkları işlemlerin Mail, SMS,
  Tutanak vs. belgeler ile tesvik edilmesi gerekmektedir.
 • Çalışanların detaylı listesi Muhtasar Beyannamenin ekinde de görülebilmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Bildirge Sistemini kullanmaya devam etmektedir. İlerleyen
  zamanlarda MUHSGK sistemine geçeceklerdir.

 

TÜM BİLGİLER KIRŞEHİR SMMM ODASININ HAZIRLADIĞI SUNUMDAN ALINMIŞTIRÇ

1 YORUM

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here