Ana sayfa Genel Muhasebe’nin temel kavramlarım nedir, nelerdir?

Muhasebe’nin temel kavramlarım nedir, nelerdir?

141
0

İşletmelerin mali nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlerini, mali defterlere kaydedilmesi, kaydedilen bu bilgilerin belirli zamanlarda sınıflandırılıp guruplara ayrılması,

sınıflandırılan bu bilgilerin dönem sonlarında özetlenmesi ve mali tablolar aracılığı ile raporlanmasına muhasebe denir. Muhasebenin, görevini yerine getirebilmesi için kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama gibi dört fonksiyonu bulunmaktadır. İşletmelerin, yapacakları muhasebe işlemlerine ışık tutup, yol gösterecek belirli kurallar bütünü vardır. Bunlara muhasebenin temel kavramları denilmektedir.

Sosyal Sorumluluk Kavramı

Muhasebe uygulamalarının yapılmasında ve mali tabloların düzenlenmesinde, belirli kişi veya kurumların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesini ve dolayısı ile muhasebe bilgilerinin doğru, tarafsız, adil ve kurallara uygun olarak yapılmasını ifade eder.

Kişilik Kavramı

İşletmelerin, sahipleri, yöneticileri, ortakları, çalışan personelleri ve diğer ilgililerinden farklı bir kişiliğe sahip olması kavramıdır. Burada gerçek ve tüzel olmak üzere iki tür kişilikten bahsedilir. İnsanlar gerçek kişiliktir. Bu insanların bir araya gelip oluşturdukları topluluklara da tüzel kişilik denir. İşlemler bu tüzel kişilik adına yapılır.

İşletmenin Sürekliliği Kavramı

İşletmeler belirli süreler için kurulmazlar. İşletmelerin bir ömürleri yoktur. İşletmelerin faaliyet süreleri sahiplerinin ömürleriyle sınırlı değildir. Sahipleri ölseler bile işletmeler varisler ile hayatlarına devam ederler.

Dönemsellik Kavramı

İşletmelerin, ömürlerinin belirli dönemlere ayrılması ve her bir dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak tespit edilmesidir. Muhasebe işlemlerinde genellikle bu dönem 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Parayla Ölçme Kavramı

Muhasebenin konusu para ile ifade edilebilen değerlerdir. Çünkü bu işlemlerin hepsi ekonomik değerlerdir.  Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.

Maliyet Esası Kavramı

İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin elde edilmesi için katlanılan parasal fedakârlıklara maliyet denir. Muhasebe kayıtları maliyet esasına göre yapılır.

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve muhasebe kayıtlarının bu belgelere göre yapılmasını ifade eder. Belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmeli ve gerçeği yansıtmalıdır.

Tutarlılık Kavramı

Muhasebe işlemlerinde seçilen yöntemler her dönem aynı olmalıdır. Benzer işlemlerde uygulanan yöntemler değişmemelidir. Bazı durumlarda geçerli sebeplerle değişim yapılabilir ancak bu durumunda mali tabloların dipnotlarında belirtilmesi gerekir.

Tam Açıklama Kavramı

Muhasebenin temeli bilgi vermeye dayanır. Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olan kişilerin anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır şekilde olması gerekir.

İhtiyatlılık Kavramı

Muhasebe olaylarında işletmelerin temkinli davranmasını ve karşılaşılabilecek riskler karşısında tedbir alınmasını ifade eder. Bu kavram gereği, işletmeler bazı zarar ve giderler için karşılık ayırır, muhtemel kar ve gelirler içinde gerçekleşmeden hiçbir kayıt yapılmaz.

Önemlilik Kavramı

Muhasebe işlemlerinde önemli hesap kalemlerinin tutarları çok küçük bile olsa kayıt altına alınmalıdır.

Özün Önceliği Kavramı

Muhasebe kayıtları yapılırken, işlemlerin şeklinden çok özü göz önüne alınmalıdır. Genellikle öz ve şekil paralellik gösterir. Ancak bazı durumlarda farklılıklar gösterebilir. Bu durumda öz önceliklidir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here