İşkur Teşvikleri Nelerdir ? Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye İş Kurumu İŞKUR belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden iş yerlerine destek olmak için prim, vergi ve ücret desteği sunmaktadır.  İŞKUR verdiği primlerin finansmanını kendisi sağlamaktadır. Teşvikleri uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumudur.

İŞKUR TEŞVİKLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

 1. Son 6 aydır işsiz olması
 2. Kişi istihdam edildikten önce son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
 3. Özel sektör işvereni olması gerekir.
 4. Sigortalı işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalı olmaması
 5. İşkur’a kayıtlı işsiz olması
 6. 1.1.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmiş olmalı

İş yeri yönünden aranılan şartlar:

 1. Özel sektör işverenine ait olması,
 2. Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 3. Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermiş olması gerekir.
 4. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödemiş olmalı
 5. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu varsa ödemiş olmalı,
 6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması gerekir.

İLAVE İSTİHTAM ÜCRET DESTEĞİ

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

 1. İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortasının olmaması
 2.  İŞKUR kayıtlı işsiz olması,
 3. 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam etmiş olması gerekir.

İş yeri yönünden aranılan şartlar:

 1.  Özel sektör işverenine ait olması,
 2.  Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 3.  Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmiş olması gerekir.
 4. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun olmaması
 5.  Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir