ENGELLİLERDE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Engelli çalışanlar için emeklilik şartları diğer çalışanlara göre farklılık gösterir. Engelli vatandaşların emeklilikleri normal vatandaşlara göre daha kolaydır.

Yasadaki ilgili maddeler, engelli çalışanların emekli olmak için yerine getirmeleri gereken yaş, sigortalılık süresi, prim günü gibi şartları diğer çalışanlardan daha kolay tamamlamalarına imkân tanımaktadır. 

ENGELLİLERDE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Engellilerin emekli olabilmeleri ile ilgili koşullar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. Maddesinde düzenlenmiştir. “MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu belirlenen sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün şartını tamamlamaları gerekir.

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu belirlenen sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün şartını tamamlamaları gerekir.

Engelli kişilerin emekli olabilmesi için öncelikle iki ana şartı yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihiniz ve ödenmiş prim gün sayısını tamamlamış olmanız gerekir.  Normal emeklilerde bulunan yaş şartı engelli kişilerde aranmaz. Sağlık Raporu oranınıza göre Engelli dereceleri; % 80 ve üzeri 1. Derece, % 60-79 arası 2. Derece, % 40-59 arası 3. Derece olarak belirlenmiştir. 

Emekli olabilmek için Sağlık Kurulu tarafından verilen raporda Engelli oranı en az %40 olmalıdır. Sağlık raporunun yüzdesine göre Emeklilik şartları farklılıklar gösterir.  Engellilik oranına ve sigorta başlangıç tarihine göre ödenmiş SGK prim gün sayınız değişiklik gösterir. Emekli olabilme şartları 01.10.2008 tarihinden önce işe girenler ve sonra girenler diye 2 farklı gurupta incelenir.

01.10.2008 yılından önce işe girenler

İşe Başlama Tarihi ORAN

 • 1. Derece %80 ve üzeri 2. Derece %60-79 3. Derece %40-59
 • 05.08.1991 ve daha önce 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün
 • 06.08.1991 ve 05.08.1994 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3680 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün
 • 06.08.1994 ve 05.08.1997 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün 17 YIL – 3920 Prim Gün
 • 06.08.1997 ve 05.08.2000 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL – 3840 Prim Gün 18 YIL – 4080 Prim Gün
 • 06.08.2000 ve 05.08.2003 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün 19 YIL – 4240 Prim Gün
 • 05.08.2003 ve 30.09.2008 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 18 YIL – 4000 Prim Gün 20 YIL – 4400 Prim Gün

01.10.2008 yılından sonra işe girenler;

İşe Başlama Tarihi ORAN

 • 1. Derece %60 ve üzeri 2. Derece %50-59 3. Derece %40-59
 • 01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3700 gün 16 yıl, 3700 gün 18 yıl, 4100 gün
 • 01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3800 gün 16 yıl, 3800 gün 18 yıl, 4200 gün
 • 01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3900 gün 16 yıl, 3900 gün 18 yıl, 4300 gün
 • 01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4000 18 yıl, 4400 gün
 • 01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4100 gün 18 yıl, 4500 gün
 • 01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3960 gün 15 yıl, 3960 gün 18 yıl, 4600 gün
 • 01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4300 gün 18 yıl, 4680 gün
 • 01.01.2015’den sonra 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4320 gün 18 yıl, 4680 gün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir