"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazar: Onay Keleş

Kalabalığa karışmak için hiçbir özellik gerekmez Ama YALNIZ ve DİK durmak için Gerçekten çok şey gerekir.

509 Sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebliği özeti

e-Dönüşüm kapsamında hayatımıza giren eFatura, eDefter, eSMM, ve eArşiv fatura gibi süreçlerin zorunlu geçiş şartları ve tarihleri vardır.

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan zorunlu geçiş şartları ve tarihleri şöyledir;

1 Yorum